InomhushallKontaktpersoner för vår planerade inomhushall är:Kristina "Tinis" Jugas

076-8060520

Ronja Levin

076-8061759


Hallgruppens medlemmar:

Kristina "Tinis" Jugas, Ronja Levin, Jon Jugas,

Lena Dyrsmeds, AnnKristin Norberg, Marie Bäcke Olsson,

Anna Niclasson och Carina Gärds.


Dagbok - händelser hallbygget

2023

21/4 Får första beskedet ifrån Leader DUO att vår ansökan har gått igenom.

2/5 Det offentliga beslutet på Jordbruksverket kommer med BIFALL.

9/5 Zoom-möte med berörda parter gällande resterande finansiering.

17/5 Bestämde val av färg på aktivitetshallen och övriga detaljfrågor gällande utseende.

23/5 Möte i klubbstugan med berörda parter

5/ 6 Möte med kontrollansvarig

7/6 Möte med brandskyddskonsult

8/6 Tekniskt samråd med mig Kristina Jugas, kontrollansvarige Jaako Laurila och bygglovshandläggaren Hampus.

10–14/6 Uppdaterad kontrollplan

15/6 Startbesked bifalles

5/7 Möte med Leksand Sparbank gällande Insatser i bygden.

13/7 Bankmöte med Leksand Sparbank, jag och kassör 25/7 Lånelöfte bifalles på 1.5 mkr

3/8 Rekvisition 1 skickades in till Arvsfonden.

4/8 Stadgarna skickades in till Arvsfonden på nytt

9/8 Möte vid klubbstugan med berörda parter gällande finansieringsplan från Borga

29/8 Alla i styrgruppen fick tillgång till mina Kristina Jugas onedrive med aktivitetshallen för att enkelt kunna gå in och följa.

6/9 Möte med Borga 6/9 Signerade kontrakt med Borga 29/9 Skickade in ansökan till Leksand sparbank på önskad valfri summa

24/10 Radiointervju med P4 Dalarna

26/11 Första lasset med material kom från Mockfjärds Åkeri 27/11 Första grävningen påbörjades

1/12 Inofficiellt BIFALL på ansökan Insatser i bygden till Leksand Sparbank, de beviljade oss med 400 000kr

19/12 Zoom-möte med DUO gällande finansiering och utbetalningar. Jag, kassör och projektledaren Hannah var närvarande.

2022

220126 -Presentationsmöte DuoDalälven.

211201 -Första kontakten tagen med Duodalälven för             ansökan av resterande belopp

211209 -Tidningsartikel i DT

211208 - Arvsfonden bifaller vår ansökan med 56%,

               alltså 2 775 000:-

211125 - Ansökan inlämnad till kommun på Projektstöd

211018 - Påbörjat ny ansökan till Gagnef Kommun gällande                projektstödsansökan

211018 - Telefonmöte med Liselotte Stöby Ingvarsson, chef                  för Kultur- och Fritidsnämnden, Gagnef kommun

211011 -  211022  Jobbat vidare under två veckor med att

              fastställa bilagan till Allmänna Arvsfonden

210926 - Intervju av Dalarnas Tidningar

210924 - Markberedning påbörjad

210712 - Ansökan Allmänna Arvsfonden mottagen och har                   diarieförts

210706 - Intervju av Dalabygden

210703 - Ansökan till Allmänna Arvsfondens lämnas in

210623 - Bygglovet godkänns

210510 - Ansökan om Bygglov lämnas in till Gagnef                               kommun

2104    - Uppsökande verksamhet för att få fler föreningar                   intresserade av att hyra vår hall, även                                       privatpersoner kontaktas

210328 - Börjar med ny ansökan till Allmänna                                         Arvsfonden

210310 - Telefonmöte med Leksands Sparbank

210308 - Telefonmöte med Gagnefs kommun, Jenz Ek, om                   ett eventuellt borgenärskap och vad som behöver                 förberedas för ett eventuellt sådant

2102    -  Skogen tas ner

210122 - Situationsplanen klar

201020 - Intervju av Sport i Dalarna

201002 - Anmälan Kontrollansvarig inskickad till Gagnef                       kommun

200911 - Brandskyddsbeskrivningen fastställs efter                               kompletteringar

200907 - Intervju av Radio Dalarna

200820 - Intervju av Siljans News, läs här

200731 - Konstgräset som skänkts av Siljansvallen körs till                   GFBK av Jon Jugas och Stefan Eldmarker

200601 - Avslag Leksands Sparband angående bidraget                        från "Insatser i Bygden"

200211 -  Fick Energibalansberäkninngen

200211 -  Möte hallgruppen för att sammanställa ansökan                    Allmänna Arvsfonden

200205 - Kompletterande ansökan Lantmäteriet

200205 - Styrelsebeslut på kostnader som tillkommer;
                * Energibalansberäkning
                * Bygglov
                * Kontrollansvarig
                * Brandskyddsbeskrining

200204 - Inledde muntligt samarbete med Jaakko Laurila                    som vår kontrollansvarige

200129 - Telefonmöte med Gagnefs kommuns                                       energirådgivare, 90 m/KJ

200129 - Fått ritningarna av PNP

200129 - Inledde samarbete med Petter Börjesson,                               Energiexperten

200128 - Fått offert från PNP Stålhallar AB

200128 - Lämnat in motivering samt motbud till Gagnef                       kommun, David Östh, köp av marken

200128 - Avslag på sponsoransökan från PEAB

200127 - Möte med David Östh, Gagnef kommun, angående                 köp av marken

200127 - Möte med hallgruppen, skrivit motivering till                             kommunen angående köp av mark. Nästan skrivit                 klar ansökan till Allmänna Arvsfonden

200117 - Fått offert från Dala Cement

200116 - Samarbete med Autism- och Aspergerföreningen                   Dalarna är klart

200110 - Fått offert från Vansbro Byggteknik

191211  -  Möte med Leksands Sparbank angående bidrag                     från Insatser i Bygden

191211  -  Möte med hallgruppen

191210  - Träffar Harri Sternljung, Dalarnas Tidningar

191209 - Mailat sponsoransökan till Maserfrakt

191209 - Mailat sponsoransökan till PEAB

191205 - Fått offert från Dala Cement på material till                             markarbetet

191204  - Hallgruppen är med och informerar om hallen på styrelsemötet

191203  - Fått klartecken från Gagnef kommun att köpa                       marken

191202 - Pappersförsöljningen avslutad - 86 balar sålda

.191202 - Avslag från Gagnef kommun om att få låna

               pengar till hallen

191201 - Påbörjat ansökan till Allmänna Arvsfonden

191129 - Ansökan angående projektstöd inlämnad till Tobias                Sjögren, Kultur- och Fritidsnämnden, Gagnef                            kommun.

191126 -  Platsmöte med Tobias Sjögren, Kultur- och                              Fritidsnämnden, Gagnef kommun

191122 - Mailat ut förfrågningar angående intresse att hyra                  en eventuell hall. Mailat till brukshundklubbar, ras-                  och specialklubbar, ungdomsklubbar, katt- och                        kaninklubbar samt privatpersoner

191121  - Möte med hallgruppen

191023 - Fått offert från Åkerströms El

191021  - Pappersförsäljningen börjar

190922 - Mail från David Östh angående marken. Den är                       värderad till 240 000 kr plus avstyckningskostnad

190520 - Fått godkänt förhandsbesked om att få bygga                       hallen av Gagnef kommun

190414 - Möte med hallgruppen

190410 - Möte med Dalälvarnas UtvecklingsOmråde - DUO -                med anledning av bidragsansökan till DUO

190401 - Möte med hallgruppen

190315 - Lämnat in förhandsbesked på att få bygga hallen                  till Gagnef kommun

190313 - Möte med hallgruppen

190226 - Hallgruppen startas av Kristina Jugas, Jon Jugas,                   Emma Isaksson, Marie Hjort, Ronja Levin och

               Lena Dyrsmeds.