Inomhushall
Image of giraffe walking on rope high in sky
Cute dog giving his paw - isolated over a white background
Cute dog kissing a woman - isolated over a white background
Kuala Lumpur, Malaysia city skyline
Website designer working digital tablet and computer laptop with smart
Young partners discussing in meeting at creative officeKontaktpersoner för vår planerade inomhushall är:Kristina "Tinis" Jugas

076-8060520

Ronja Levin

076-8061759

Dagbok händelser hallbygge

 

 

190226 – Hallgruppen startas.

190410 – Möte med Duodalälven.

190313 – Möte med hallgruppen. 

190315 – Lämnat in förhandsbesked.

190401 – Möte med hallgruppen.

190414 – Möte med hallgruppen.

190520 – Fått förhandsbeskedet.

190922 – Mail från David angående marken – Värderad till 240 000:- plus avstyckningskostnad

191021 – Pappersförsäljningen börjar

191023 – Fått offert från Åkerströms El

191121- Möte

191122 – Mailat ut förfrågningar angående intresse att hyra en eventuell hall, mailat till brukshundklubbar, ras & specialklubbar, ungdomsklubbar, katt & kaninklubbar samt privatpersoner.

191126 – Möte med Tobias.

191129 – Ansökan angående projektstöd inlämnad till Tobias.

191201 – Påbörjat ansökan till allmänna arvsfonden.

191202 – Pappersförsäljningen avslutad – 86 balar sålda.

191203 – Fått klartecken från kommunen att köpa marken.

191204 – Hallgruppen är med och informerar om hallen på styrelsemötet.

121202 – Avslag från kommunen om att få låna pengar till hallen.

191205 – Fått offert från Dala Cement på material till markarbetet.

191209 – Mailat sponsoransökan till Maserfrakt.

191209 – Mailat sponsoransökan till PEAB.

191210 – Träffar tidningen.

191211 – Möte med Leksands Sparbank.

191211 – Möte med hallgruppen.

200110 – Fått offert från Vansbro byggteknik.

200126 – Samarbete med Autism & Aspergerföreningen Dalarna är klart.

200117 – Fått offert från Dala Cement

200127 – Möte med David Öst.

200127 – Hallmöte, skrivit motivering till kommunen angående köp av mark. Nästan skrivit klar ansökan till allmänna arvsfonden.

200128- Fått offert på Stålhall PNP

200128 - Lämnat in motivering samt motbud till kommunen (David Öst) angående köp av marken.

200128 – Avslag på sponsorsansökan till PEAB.
200129 - Telefonmöte med Gagnefs energirådgivare 90 m / KJ
200129 - Fick ritningar av PNP.
200129 – Inledde ett samarbete med Petter Börjesson Energiexpert
200204- Inledde muntligt samarbete med Jaakko Laurila som KA.
200205- Kompletterade ansökan lantmäteriet
200205- Styrelsebeslut på kostnader som tillkommer
                *Energibalansberäkning *Bygglov
                * Kontrollansvarig *Brandskyddsbeskrivning

200211-Fick Energibalansberäkningen.

200211- Möte för att sammanställa Allmänna Arvsfonden


20200224- Interjuv Siljans News - läs här