Sektorer 2022

Sektorer 2022

Sektor

Sammankallande

Telefon

Agility

Lena Dyrsmeds

070-7424991

Rallylydnad

Jessica Hamrin

076-8212410

Bruks/Lydnad

Lars Svedgård

070-632 73 64

Nose Work / Specialsök

Marie Bäcke Olsson


HUS

Monica Setterlund


RUS Mental

Ann Kristin Norberg

070-6734654

RUS Exteriör

Maria Johansson

070-6543510

Kök

Anna Nicklasson

Lotta Syvertsen

073-220365(Anna)

Stugan

Styrelsen


Webb/Hemsida

Linda Kvalöy Johansson

Maria Lööf

Anna Berg

076-7690666(Linda)sänd material till info@g-fbk.se

Hall

Kristina Jugas

076-8060520

Drag

Linda Kvalöy Johansson

076-7690666