Klubbmästerskap 2021

Klubbmästerskap


Bruks


Regler

Officiella regler tillämpas med undantag/tillägg enligt nedan.

 

1. Föraren skall vara medlem i och tävla för Gagnef-Floda BK.

 

2. Oregistrerade hundar äger rätt att delta. Dock kvarstår regler för vaccinering mm. Se officiella regler.

 

3. Tävlingen genomförs med en domare.

 

4. Minst 3 ekipage skall vara anmälda för att tävlingen skall genomföras.

 

5. Endast en hund/förare.

 

6. Löptik äger ej rätt att delta.

 

7. Vi tävlar enligt de statuter som gjorts. Endast i spår.

 

8. Ekipaget äger rätt att fullfölja tävlingen trots 0 i spåret, men ej tävla om titeln. För att tävla om titeln skall du ha minst 1+slutet.

 

9. En klubbmästare utses.


Statuter

Koeff.

7 Spårupptag 60m (som i lkl.)

15 Spår ca 650m, 5+1 apporter, icke förarspår,   

     liggtid ca 50min, spårtid 20min.(vi går ut spåren åt varandra.)

3   Uppletande 2 föremål , söktid 3 min. Ruta 50m x 25m.

3   Budföring 100m (ej skott)

 

Lydnaden:

 

5 Platsliggning Förare avlägsnar sig ca 30m. 3 min.

4 Fritt följ

2 Framförgående 25m (åt ett håll)

2 Platsläggande. (Förare går 10m från.)

2 Inkallning 25m.

2 Kryp 2 m(som lkl)

4 Apportering metall.

4 Hopp – sitt – hopp.

 

Summa koeff

53

 

Momenten börjar och slutar och även bedöms som i bruksreglerna.

---------------------------------------------


LydnadRegler

1. Föraren skall vara medlem i och tävla för Gagnef-Floda Brukshundklubb.

2. Oregistrerade hundar äger rätt att delta. Dock kvarstår regler för vaccinering mm. Se officiella regler.

3. Minst tre deltagare


Moment

1: Fritt följ Koeff 3 (klass 2)

2: Stå/ligg under gång Koeff 3 (klass 2)

3:Inkallning från liggande Koeff 3 (klass 1)

4:Apportering Koeff 4 (klass 1)

5:Fjärr Koeff 3 (klass 1)

6:Hopp Koeff 3 (klass 1)

7:Runda kon Koeff 3 (klass 1 )

8:Platsliggning Koeff 2 (klass 2)

9: Helhet Koeff 2

--------------------------------------------

Utförande

1. Okopplad hund. Även stegförflyttningar.

2. Stå plus ligg under march i vinkel

3. Inkallning från liggande pos. Avstånd ca 25-30 m

4. Apportering. Kasta träapport ca 10 m

5. Fjärr Avst 5 m. Pos Ligg/sitt/ligg/sitt

6. Inkallande med hopp

7. Sändande runt kon. Avst 10 m

8. Platsliggning med kopplad hund (kopplets längd) 2 min

9. Helhet


--------------------------------------------


Rallylydnad


Välkommen till Gagnef-Floda BK:s KM i rallylydnad!
Datum/tid: 7/9 kl. 18.00
Klasser: Samtliga (N, F, A, M)
Domare: Emil Falk

I år koras en klubbmästare i varje klass, eftersom pandemin satt stopp för mångas tävlande och Årets hund därför inte kommer att utses som brukligt. I år kommer därför 4 klubbmästare i rallylydnad utses!

Vi följer gällande riktlinjer kring Covid-19.
Handsprit och tvål/vatten finns tillgängligt.

För att delta på KM ska du tävla officiellt för Gagnef-Floda BK. Medverkan är kostnadsfri.

Anmälan skickas till: Maria.loof@hotmail.com
Uppge:
Namn förare + hund
Klass
Hundens mankhöjd om du tävlar i klass F, A, M

Välkommen! 🐾🌸
---------------------------------------------


Agility 

Regler

1. Föraren måste vara medlem och officiellt tävla för klubben

2. KM går i en agilityklass och en hoppklass där det sammanlagda resultatet räknas ihop

3. Ekipaget måste ha ett resultat i bägge klasserna

4. En Mästare tas ut

---------------------------------------------

KM Nose Work


KM är öppen för ALLA medlemmar med godkänt doftprov NW1 eukalyptus och tävlar för GFBK vilket betyder att du måste vara aktiv i klubben som t ex delta på kurser, i träningsgrupper, hjälper till när klubben har olika tävlingar som funktionär etc.

Det är OK att starta med flera hundar, men då startar dessa sist och vi flyttar gömmorna.
Vi kommer att tävla i 2 moment, ett stort utomhussök och ett fordonssök med flera fordon än i NW1.
Båda momenten har 2 gömmor med eukalyptusdoft.

Alla tävlar på samma områden, men de som är uppflyttade till NW2-3 TSM eller NW2-3 TEM har 1 minut kortare söktid i varje moment.