Klubbmästerskap

Gagnef-Floda Brukshundklubb

SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

Klubbmästerskap


Bruks datum 2020 ej bestämt, mer info kommer, vid frågor kontakta Lena Andersson lena_bisse@hitmail.com 

Regler

Officiella regler tillämpas med undantag/tillägg enligt nedan.

 

1. Föraren skall vara medlem i och tävla för Gagnef-Floda BK.

 

2. Oregistrerade hundar äger rätt att delta. Dock kvarstår regler för vaccinering mm. Se officiella regler.

 

3. Tävlingen genomförs med en domare.

 

4. Minst 3 ekipage skall vara anmälda för att tävlingen skall genomföras.

 

5. Endast en hund/förare.

 

6. Löptik äger ej rätt att delta.

 

7. Vi tävlar enligt de statuter som gjorts. Endast i spår.

 

8. Ekipaget äger rätt att fullfölja tävlingen trots 0 i spåret, men ej tävla om titeln. För att tävla om titeln skall du ha minst 1+slutet.

 

9. En klubbmästare utses.


Statuter

Koeff.

7 Spårupptag 60m (som i lkl.)

15 Spår ca 650m, 5+1 apporter, icke förarspår,   

     liggtid ca 50min, spårtid 20min.(vi går ut spåren åt varandra.)

3   Uppletande 2 föremål , söktid 3 min. Ruta 50m x 25m.

3   Budföring 100m (ej skott)

 

Lydnaden:

 

5 Platsliggning Förare avlägsnar sig ca 30m. 3 min.

4 Fritt följ

2 Framförgående 25m (åt ett håll)

2 Platsläggande. (Förare går 10m från.)

2 Inkallning 25m.

2 Kryp 2 m(som lkl)

4 Apportering metall.

4 Hopp – sitt – hopp.

 

Summa koeff

53

 

Momenten börjar och slutar och även bedöms som i bruksreglerna.

---------------------------------------------


Lydnad 20/5 2020


Regler

1. Föraren skall vara medlem i och tävla för Gagnef-Floda Brukshundklubb.

2. Oregistrerade hundar äger rätt att delta. Dock kvarstår regler för vaccinering mm. Se officiella regler.

3. Minst tre deltagare


Moment

1: Fritt följ Koeff 3 (klass 2)

2: Stå/ligg under gång Koeff 3 (klass 2)

3:Inkallning från liggande Koeff 3 (klass 1)

4:Apportering Koeff 4 (klass 1)

5:Fjärr Koeff 3 (klass 1)

6:Hopp Koeff 3 (klass 1)

7:Runda kon Koeff 3 (klass 1 )

8:Platsliggning Koeff 2 (klass 2)

9: Helhet Koeff 2

--------------------------------------------

Utförande

1. Okopplad hund. Även stegförflyttningar.

2. Stå plus ligg under march i vinkel

3. Inkallning från liggande pos. Avstånd ca 25-30 m

4. Apportering. Kasta träapport ca 10 m

5. Fjärr Avst 5 m. Pos Ligg/sitt/ligg/sitt

6. Inkallande med hopp

7. Sändande runt kon. Avst 10 m

8. Platsliggning med kopplad hund (kopplets längd) 2 min

9. Helhet


--------------------------------------------


Rallylydnad 7/9 2020

Regler

1. KM går i svårighetsgrad Nybörjarklass med inslag av Fortsättningsklassmoment

2. KM går över 2 klasser (om tid finnes, annars går den över en klass) där man sedan tar ut medelpoängen.

3. Tävlar ekipaget officiellt i nybörjarklass används koppel på KM . Tävlar ekipaget officiellt i någon av övriga klasser tävlar man i KM utan koppel

4. För att få medverka i KM måste föraren vara medlem och officiellt tävla för klubben

5. En mästare utses

---------------------------------------------


Agility 16/9 2020

Regler

1. Föraren måste vara medlem och officiellt tävla för klubben

2. KM går i en agilityklass och en hoppklass där det sammanlagda resultatet räknas ihop

3. Ekipaget måste ha ett resultat i bägge klasserna

4. En Mästare tas ut

---------------------------------------------

KM Nose Work
datum 2020 ej bestämtKM är öppen för ALLA medlemmar med godkänt doftprov NW1 eukalyptus.

Men, endast de som tävlar för Gagnef-Floda Brukshundklubb kan placera sig på KM:et = den medlemmen som är aktiv i klubben som t ex deltar på kurser, i träningsgrupper, hjälper till när klubben har olika tävlingar som
funktionär etc.

Är du medlem i GFBK, men mer aktiv och tävlar för en annan lokalklubb är du välkommen att träningstävla.
Vi kommer att tävla i 2 moment, ett stort behållarsök och ett stort inomhussök.

Båda momenten har 2 gömmor med eukalyptusdoft.

Alla tävlar på samma områden, men de som är uppflyttade till NW2 TSM har 1 minut kortare söktid i varje moment.

Copyright: Gagnef-Floda Brukshundklubb 2017 KONTAKTA WEBMASTER